Loading...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักประชาสัมพันธ์และเจ้า พนักงานธุรการ เข้ารายงานตัว

ประกาศเมื่อ    28 มกราคม 2559 เวลา 16:01:10    ยอดเข้าชม    86  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมิณความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

       1. ตำแหน่งพนักงานบริการ    
       2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
       3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
       4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
         

      กำหนดวัน เวลา สถานที่ มารายงานตัว ตามประกาศแนบท้ายด้านล่าง