Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง พนักงานบริการและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศเมื่อ    19 สิงหาคม 2558 เวลา 11:21:43    ยอดเข้าชม    129  บทความโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง พนักงานบริการและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดที่แนบท้ายมาในบทความนี้