Loading...

ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศเมื่อ    10 มิถุนายน 2558 เวลา 17:02:02    ยอดเข้าชม    132  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยสามารถดูรายละเอียดในการเข้าสอบได้ ดังเอกสารที่แนบท้ายบทความนี้