Loading...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศเมื่อ    30 มีนาคม 2558 เวลา 10:36:36    ยอดเข้าชม    114  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  กลุ่มเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มบริการ จำนวน 2 อัตรา