Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศเมื่อ    27 มีนาคม 2558 เวลา 09:37:35    ยอดเข้าชม    118  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่ว

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ