Loading...

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเครื่องสูบน้ำเกษตรชุมชนบำบัด

ประกาศเมื่อ    26 มีนาคม 2558 เวลา 09:55:39    ยอดเข้าชม    128  บทความโดย ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเครื่องสูบน้ำเกษตรชุมชนบำบัด