Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศเมื่อ    09 มีนาคม 2558 เวลา 09:45:57    ยอดเข้าชม    111  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้