Loading...

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศเมื่อ    04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:58:25    ยอดเข้าชม    122  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ