Loading...

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศเมื่อ    15 มกราคม 2558 เวลา 13:58:11    ยอดเข้าชม    132  บทความโดย ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

 ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

                      ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุเก่า ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ ดังรายการและเอกสารแนปท้ายมาในบทความนี้ -.