Loading...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศเมื่อ    13 มกราคม 2558 เวลา 09:57:58    ยอดเข้าชม    123  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

ในวันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น.