Loading...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต่ำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศเมื่อ    27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:36:19    ยอดเข้าชม    137  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่ำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ผลการสอบได้ปรากฏ ดังเอกสารที่แนบท้ายมานี้.-