Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเมื่อ    13 ตุลาคม 2557 เวลา 10:18:02    ยอดเข้าชม    132  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานบริการ