Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ

ประกาศเมื่อ    07 ตุลาคม 2557 เวลา 15:46:50    ยอดเข้าชม    131  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 ตามประกาศ โรงพยาบลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 5 รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีสุุดดั้งนี้