Loading...

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเมื่อ    25 สิงหาคม 2557 เวลา 12:07:00    ยอดเข้าชม    112  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ