Loading...

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเมื่อ    25 สิงหาคม 2557 เวลา 12:05:02    ยอดเข้าชม    118  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ