Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ประกาศเมื่อ    25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:03:42    ยอดเข้าชม    116  บทความโดย ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                               ตามประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทรื เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดดังเอกสารที่แนบมาตามประกาศนี้