Loading...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

ประกาศเมื่อ    09 มิถุนายน 2557 เวลา 17:20:29    ยอดเข้าชม    91  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)