Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนกรณีผู้สมัครที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ    29 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:16:16    ยอดเข้าชม    143  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนกรณีผู้สมัครที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตามประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้               1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้วพบว่ามีผู้สมัครที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 18 คน ดังรายชื่อที่ได้แนบท้ายให้ ดาวห์โหลด

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อในเอกสารประกาศนี้ ให้นำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. หากผู้ใดไม่มารับเงินค่าสมัครสอบคืนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป : 04320-9999  ต่อ 63136