Loading...

ประกาศขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศเมื่อ    19 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:34:30    ยอดเข้าชม    140  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ 

โดยเปิดรับสมัครวันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2557 ขอขยายเวลารับสมัครเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบ