Loading...

ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเมื่อ    02 พฤษภาคม 2557 เวลา 17:33:06    ยอดเข้าชม    105  บทความโดย นายชาญณรงค์ กางจันทา

 ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานบริการ