Loading...

กรมสุขภาพจิตรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศเมื่อ    22 เมษายน 2557 เวลา 15:01:48    ยอดเข้าชม    155  บทความโดย งานบริหารบุคลากร

 กรมสุขภาพจิตรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ด้วยยกรมสุขภาพจิตประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทต่าง ๆ ที่ว่างและจะว่างจากการเกษียณอายยุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ดังรายละเอียดและใบสมัครดังที่แนบท้ายมาในบทความนี้