Loading...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ประกาศเมื่อ    07 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:47:13    ยอดเข้าชม    817  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ขอเผยแพร่ข้อมูล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ      จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

*ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เข้าใจ*

 

รายละเอียดเบื้องต้น 

 ลำดับ ชื่อตำแหน่ง จำนวน (อัตรา)
1 แพทย์แผนไทย  1
2 ผู้ช่วยทันตแพทย์  1