Loading...

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ประกาศเมื่อ    26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:17:09    ยอดเข้าชม    324  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ