Loading...

ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)

ประกาศเมื่อ    11 ธันวาคม 2562 เวลา 14:59:13    ยอดเข้าชม    125  บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เรียงเอกสารดังนี้

1.ร่างเอกสารประกวดราคา
2.แบบแปลน
3.เอกสารประกอบแบบ