Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งผ้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติง

ประกาศเมื่อ    07 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:21:26    ยอดเข้าชม    140  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งผ้ช่วยเหลือคนไข้