Loading...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ    27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00:27    ยอดเข้าชม    321  บทความโดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล