Loading...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารชนิดบานเลื่อนเปิดตรงจุดกึ่งกลางโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเมื่อ    03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:57:31    ยอดเข้าชม    66  บทความโดย ฝ่ายพัสดุ