Loading...

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลแบบไร้สายพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งถาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อ    27 มิถุนายน 2567 เวลา 09:43:20    ยอดเข้าชม    13  บทความโดย ก.พัสดุ