Loading...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (ซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลแบบไร้สายพร้อมระบบจัดเก็ยและรับส่งภาพืางการแพทย์แบบดิจิตอล)

ประกาศเมื่อ    19 มิถุนายน 2567 เวลา 14:47:33    ยอดเข้าชม    27  บทความโดย ก.พัสดุ