Loading...

กรมสุขภาพจิต กำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เป็นสถานที่สอบ(วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) พยาบาลวิชาชืพ ของสนามสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศเมื่อ    23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:34:57    ยอดเข้าชม    59  บทความโดย ก.บริหารทั่วไป