Loading...

บทความพิเศษ . Special Articles TK โมเดล 5 ปัจจัยอธิบายการเกิดอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย

ประกาศเมื่อ    29 เมษายน 2567 เวลา 10:46:55    ยอดเข้าชม    31  บทความโดย ก.พัฒนาคุณภาพและวิชาการ

TK โมเดล 5 ปัจจัยอธิบายการเกิดอุบัติการณ์ฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย
อ่าน : คลิกโหลด
ธรณินทร์ กองสุข โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ.ขอนแก่น
*Corresponding author: Thoranin Kongsuk,
E-mail: tkongsuk@gmail.com ศรีนครินทร์เวชสาร 2567; 39(2) Srinagarind Med J 2024; 39(2) 209
ศรีนครินทร์เวชสาร (เผยแพร่แล้ว 24-04-2024) ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2024): มีนาคม - เมษายน
วารสารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน : คลิกอ่าน