Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเมื่อ    02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:31:44    ยอดเข้าชม    329  บทความโดย ก.ทรัพยากรบุคคล