Loading...

ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา

ประกาศเมื่อ    10 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:36:21    ยอดเข้าชม    88  บทความโดย ก.ทรัพยากรบุคคล