Loading...

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

ประกาศเมื่อ    09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:58:52    ยอดเข้าชม    1463  บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายแพทย์  ธรณินทร์ กองสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 6 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อ 

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข Mr.Thoranin Kongsuk

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Director Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital Tel 0 43209999 ext. 63111 Fax 0 4322 4722  Email: tkongsuk@gmail.com

ประวัติการบริหารโรงพยาบาล

พ.ศ. 2542 - 2548 นายแพทย์ 9 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
พ.ศ. 2548 - 2560 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
พ.ศ. 2560 - 2561 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
พ.ศ. 2561 - 2565 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์