Loading...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ    22 มิถุนายน 2564 เวลา 11:43:16    ยอดเข้าชม    584  บทความโดย ก.ทรัพยากรบุคคล

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ      จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

*ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เข้าใจ*

รายละเอียดเบื้องต้น

 • ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
 • จำนวน  1  อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ไม่ต้องผ่านภาค ก.

 

 • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เลขที่ 169หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย 64 - 9 ก.ค. 64
 • ส่งใบสมัครได้ที่ Email:  hrd.jvkk@gmail.com 
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ คุณมงคลชัย โยธะมาตย์ เบอร์โทร: 063-7249494
 •      หรือ
 • คุณจิราภรณ์ ลีวัฒนโยธิน เบอร์โทร: 084-4087754
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ วันที่  14  ก.ค. 2564     
 •           
  ทาง https://www.krph.go.th 
 • โดยวันที่สอบและสถานที่จัดสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครศึกษาการรับสมัครให้เข้าใจ

ผู้สมัครต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร จากนั้นดำเนินการพิมพ์(Print)ใส่กระดาษ A4 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน     ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นส่งพร้อมหลักฐานในวันที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลหลักสูตร ของสถานการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ  เพื่อใช้แนบประกอบเป็นหลักฐานการรับสมัคร